Regulamin wystawy 5th Blackzone
Poznań Motor Show 2020

 1. Organizatorem wystawy jest BLACKZ / AP.
 2. Organizator wymaga podania w formularzu zgłoszeniowym danych pojazdu niezbędnych do wpuszczenia na teren targów.
 3. Danymi pojazdu są: marka oraz numery rejestracyjne.
 4. Dodatkowo Organizator wymaga podania numeru kontaktowego do właściciela, umożliwiającego bezpośredni z nim kontakt.
 5. Każdy uczestnik otrzymuje możliwość wjazdu na teren targów na przygotowaną listę oraz otrzymuje kartę wstępu na okres trwania wystawy.
 6. Na teren targów wpuszczany jest tylko kierowca chyba, że Ochrona Targowa zadecyduje inaczej.
 7. Wjazd na teren wystawy możliwy jest tylko w sobotę i niedzielę do godziny 10.00.
 8. Wjazd na teren w innych godzinach tylko w niektórych przypadkach po wcześniejszym powiadomieniu organizatora.
 9. Wyjazd następuje po godzinie 17 w sobotę lub po godzinie 17 w niedzielę.
 10. Wystawa organizowana jest na terenie otwartym.
 11. Wszystkie pojazdy są ogrodzone łańcuchami.
 12. Nad bezpieczeństwem czuwa Ochrona Targowa oraz Obsługa Wystawy.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wyrządzone szkody z przyczyn od niego niezależnych.
 14. Pojazdy pozostawiane na noc, są na własną odpowiedzialność.
 15. Zakazuje się poruszania pojazdu w czasie trwania targów oraz odpalanie go po spożyciu alkoholu.
 16. Nie stosowanie się do zaleceń Organizatora lub Ochrony Targowej, spowodować może usunięcie uczestnika z terenu targów a w najgorszym przypadku zgłoszenie sprawy na Policję.
 17. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, Organizator nie zwraca kosztów chyba, że rezygnacja zgłoszona zostaje do 7 dni przed rozpoczęciem wystawy.
 18. Organizator ma prawo nie wpuścić uczestnika na teren wystawy jeżeli stan auta jest zupełnie inny niż w nadesłanym zgłoszeniu.
 19. Udział w wystawie jest odpłatny tj. 120zł, płatne przelewem do 14 dni od otrzymania akceptacji zgłoszenia.
 20. W przypadku rezygnacji koszty są zwracane chyba, że jest to termin do 7 dni przed imprezą.
Formularz zgłoszeniowy